Kontakt

Siedziba główna

ul. Kasztanowa 33
83-010 Rotmanka

Telefon

+ 48 58 77 37 901

Email

Napisz do nas

3 + 13 =

Klaster Serwisowy sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380787
kapitał zakładowy PLN 50.000,00, opłacony w całości
NIP: PL7432014656
REGON: 280593885

Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Klaster Serwisowy Sp. z o.o. można uzyskać pod adresem
e-mail: rodo@klasterserwisowy.pl
tel.: + 48 58 77 37 901

Rotmanka, Kasztanowa 33 (Siedziba Główna)